Makro ve Mikro Elementler

BİTKİLERDE BESİN ELEMENTLERİ MİKTARI  Bitkiler temelde su,Makro ve Mikro Elementler organik madde ve besin elementlerinden oluşmaktadır.  Bunların miktarları bitkiden bitkiye değişmekte ve bitkilerin genelde %70’ini su, % 27’sini organik madde ve % 3’ünü besin elementleri oluşturmaktadır.  Göreceli olarak miktarları az olan besin elementleri bitkilerde başta organik madde yapımı (fotosentezde) olmak üzere çok çeşitli metabolik olayların gerçekleşmesinde önemli görev yaparlar.

acikders.ankara.edu.tr/

http://defteriniz.com/category/kutuphane/bahcecilik/

http://defteriniz.com/bogurtlen-uretiminde-kulturel-islemler-meyve-yetistirme/28907/

http://apelasyon.com/Yazi/427-bitkilerde-doku-kulturu-yontemi-ve-uygulama-alanlari

http://www.merkezanadolu.com.tr/tr/urunlerimiz/bitki-besin-maddeleri/combi-plus

http://www.tektar.com.tr/micromix.html

https://www.sorhocam.com/konu.asp?sid=798&fosfor-dap-map-gubresi.html

Kurt üzümü

Goji berry Yeni üretim iki haftalık

 

Su kültürü ve kısmen de kum kültüründe bitkiler besin çözeltileri ile sulanarak yetiştirilirmek suretiyle mutlak gereklilik belirlenir. Bitki bir tam besin çözeltisinde (kontrol) bir de mutlak gerekliliği araştırılacak besin elementini içermeyen çözeltide yetiştirilir. Günümüzde su kültürü ticari olarak topraksız yetiştiricilik şeklini almıştır. Su kültüründe kullanılan ve Besin Çözeltisi adı verilen çözeltiler belirli oranlarda tuzların arı su içerisinde çözünmeleriyle hazırlanır. Besin çözeltisi “bitkilerin gereksinim duydukları ve topraktan aldıkları tüm elementleri içeren çözelti” olarak tanımlanabilir.

Nötr ya da nötre yakın pH‘ larda NH4 alımı yüksek olup pH asit yöne doğru değiştikçe azalır. Buna karşın NO3 asit pH‘ larda daha fazla ve daha hızlı alınır. Bitkiler tarafından alınan NO3 özümlenmeden önce NH3 ‘a indirgenir. İndirgemenin birinci aşamasında nitrat (NO3 ) nitrite (NO2 ) NR ve ikinci aşamasında ise nitrit (NO2 ) amonyağa (NH3 ) dönüşür. NiR NH3 AA PROTEİN Glutamin Sentetaz Glutamat Sentaz Peptit Bağları Bitkilerde azot noksanlığının somut belirtisi yapraklarda görülen genel sararmadır. Sararma yaşlı yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru gelişir.

Azot Noksanlığı -büyüme oranı düşer -yapraklar küçülür ve yaşlı yapraklar zamanından önce sararıp dökülür -kök/gövde oranı genelde büyür -kloroplastlar bozulur ve az sayıda oluşur (KLOROZ oluşur) -kloroz öncelikle yaşlı yapraklarda ortaya çıkar noksanlık gübreleme ile giderilebilir uygulama miktarı için ANALİZ şart

Fosfor noksanlığında bitkilerde  yaprak sayısı,  yaprak gelişimi ve  yaprak yüzey alanı önemli derecede azalır. Kimi durumlarda klorofil içeriği artar ve buna bağlı olarak yapraklar koyu yeşil renk gösterir.